BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Oświetlenie uliczne

INFORMACJA

o braku sprzeciwu do zgłoszenia

 

 

WZB.6743.I.23.2019

 

                               Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) informuję, że 19 sierpnia 2019 roku wpłynęło zgłoszenie Gminy Orzysz dotyczące budowy linii kablowej oświetlenia drogowego nN 0,4 kV YAKXS 4x25 mm na długości 108 m oraz montaż fundamentów, słupów oświetleniowych, opraw LED 56 W szt. 2 zlokalizowanych na Dz. 570/26 Orzysz.

 

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

Data powstania: środa, 11 wrz 2019 09:20
Data opublikowania: środa, 11 wrz 2019 09:45
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 paź 2019 14:39
Opublikował(a): Paula Siwik
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 434 razy