BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 02 maja 2018

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 maja 2018

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 maja 2018

Wiadomości

Postępowanie nr ZEAS.231.2.17.2018- dostawa żurawia leśnego i przyczepy do trzebieży z żurawiem

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr ZEAS.231.2.17.2018- dostawa żurawia leśnego i przyczepy do trzebieży z żurawiem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 maja 2018

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.3.2018

Dodano: Zapytania do treści SIWZ (2) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 maja 2018

Wiadomości

ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZEAS. 231.2.16.2018

dodano pytania i odpowiedzi do SIWZ oraz zmianę ogłoszenie o zamówieniu i formularza -cz. 2 - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZEAS. 231.2.15.2018

zmieniono ogłoszenie o zamówieniu oraz dodano pytania i odpowiedzi do SIWZ - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.2.13.2018

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.2.13.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 14 maja 2018

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.9.2018

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.9.2018 - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe Nr ZEAS.231.1.5.2018- wykonanie posadzki przemysłowej

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe Nr ZEAS.231.1.5.2018- wykonanie posadzki przemysłowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 maja 2018

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 maja 2018

Wiadomości

Postępowanie nr ZEAS.231.2.17.2018- dostawa żurawia leśnego i przyczepy do trzebieży z żurawiem

Dodano: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części 1 i Części 2 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2018

Dodano: Informację o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 maja 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe Nr ZEAS.231.1.5.2018- wykonanie posadzki przemysłowej

Dodano: Zmieniony Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego- wzór umowy - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.10.2018

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.10.2018 - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe Nr ZEAS.231.1.6.2018- dostawa betonu towarowego

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe Nr ZEAS.231.1.6.2018- dostawa betonu towarowego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 maja 2018

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pisz w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Piszu z tytułu wykonania budżetu za rok 2017

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pisz w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Piszu z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie nr ZEAS.231.2.18.2018- dostawa żurawia leśnego i przyczepy do trzebieży z żurawiem

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr ZEAS.231.2.18.2018- dostawa żurawia leśnego i przyczepy do trzebieży z żurawiem - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.8.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 maja 2018

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.2.13.2018

dodano informację o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 maja 2018

Wiadomości

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROKU BUDŻETOWEGO 2017

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA DOTYCZĄCA ROKU BUDŻETOWEGO 2017 - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZEAS. 231.2.19.2018

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZEAS. 231.2.19.2018 - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZEAS. 231.2.20.2018

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZEAS. 231.2.20.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 maja 2018

Wiadomości

XLI sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XLI sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 28 maja 2018

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZEAS. 231.2.20.2018

zmieniono ogłoszenie o zamówieniu oraz zał. nr 1 cz. 1 i 2 ; zamieszczono pytania i odpowiedzi do Wykonawców - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe Nr ZEAS.231.1.5.2018- wykonanie posadzki przemysłowej

Dodano: 1. Zmieniona 28.05.2018 r. treść ogłoszenia; 2. Zmiana treści zapytania ofertowego z 28.05.2018 r.; 3. Zmieniony 28.05.2018 r. Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego- wzór umowy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 maja 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2018

Dodano: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 maja 2018

Wiadomości

Legalizacja wag i odważników

Dodanie nowej wiadomości: LEGALIZACJA wag i odważników - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.9.2018

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.3.2018

Dodano: Informację z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XLI/276/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2018-2023

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XLI/276/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XLI/277/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XLI/277/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XLI/278/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XLI/278/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XLI/267/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 maja 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XLI/267/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 maja 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie nr ZSZ.26.I.1.2018- sukcesywna dostawa różnych artykułow spożywczych do Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr ZSZ.26.I.1.2018- sukcesywna dostawa różnych artykułow spożywczych do Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.11.2018

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.11.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian