BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 02 maja 2017

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.7.2017

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.7.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 maja 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.3.2017

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.3.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 maja 2017

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: Zmiana treści SIWZ 1 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.3.2017

Dodano: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Składanie Skarg i Wniosków

Edycja wiadomości Składanie Skarg i Wniosków - [Wszystkie zmiany]

Składanie Skarg i Wniosków

Edycja wiadomości Składanie Skarg i Wniosków - [Wszystkie zmiany]

KOMUNIKAT

Edycja wiadomości Strona tytułowa - [Wszystkie zmiany]

Składanie Skarg i Wniosków

Edycja wiadomości Składanie Skarg i Wniosków - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.5.2017

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.5.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 maja 2017

Wiadomości

KOMUNIKAT

Edycja wiadomości Strona tytułowa - [Wszystkie zmiany]

wykonanie urządzeń wodnych tj. dwóch pomostów stałych zlokalizowanych na części dz. ez. Roś działka o nr geod. 1026/5 w m. Pilchy, gmina Pisz na wysokości dz.o nr geod. 142/31

Dodanie nowej wiadomości: wykonanie urządzeń wodnych tj. dwóch pomostów stałych zlokalizowanych na części dz. ez. Roś działka o nr geod. 1026/5 w m. Pilchy, gmina Pisz na wysokości dz.o nr geod. 142/31 - [Wszystkie zmiany]

xxxxx

Dodanie nowej wiadomości: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 maja 2017

Wiadomości

UCHWAŁA NR XXIX/184/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIX/184/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 kwietnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXIX/185/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIX/185/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 kwietnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXIX/186/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIX/186/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 kwietnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXIX/187/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIX/187/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 kwietnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXIX/188/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIX/188/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 kwietnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 maja 2017

Wiadomości

Informacja o udzieleniu zamowienia - Or.272.2.17.2017

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o udzieleniu zamowienia - Or.272.2.17.2017 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: Informacja o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.5.2017

Dodano: Zapytanie do treści SIWZ 1 z odpowiedzią - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 maja 2017

Wiadomości

Opinia SO RIO w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pisz w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Piszu absolutorium za 2016 rok

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pisz w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Piszu absolutorium za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.3.2017

Dodano informację z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 maja 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.5.2017

Dodano: Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Rozeznanie rynku

Dodanie nowej wiadomości: Rozeznanie rynku - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.5.2017

Dodano: Informacja o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr Władysława Klementowskiego w Łupkach

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr Władysława Klementowskiego w Łupkach w łupkach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 maja 2017

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 maja 2017

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 2b Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 2b Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

wykonanie urządzeń wodnych tj. sześciu pomostów pływających oraz wykonanie umocnienia nabrzeża jez. Nidzkie w m. Ruciane-Nida

Dodanie nowej wiadomości: wykonanie urządzeń wodnych tj. sześciu pomostów pływających oraz wykonanie umocnienia nabrzeża jez. Nidzkie w m. Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROKU BUDŻETOWEGO 2016

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA DOTYCZĄCA ROKU BUDŻETOWEGO 2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 maja 2017

Wiadomości

XXX sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XXX sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.7.2017

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 maja 2017

Wiadomości

Zaproszenie do skladania ofert na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do skladania ofert na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 maja 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.6.2017

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.6.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 maja 2017

Wiadomości

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXX/189/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXX/189/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXX/193/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXX/193/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 20/84/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.04.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 20/84/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.04.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 21/84/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.04.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 21/84/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.04.2017 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu-ZEAS.231.4.7.2017

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu-ZEAS.231.4.7.2017 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu-ZEAS.231.4.7.2017

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu-ZEAS.231.4.7.2017 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 2b Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 2b Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 2b Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 2b Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku postępowania wyboru wykonawcy

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku postępowania wyboru wykonawcy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 maja 2017

Wiadomości

OGŁOSZENIE GN.6840.2.2.2017

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE GN.6840.2.2.2017 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz GN.6840.2.4.2016

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz GN.6840.2.4.2016 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz GN.6840.2.3.2016

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz GN.6840.2.3.2016 - [Wszystkie zmiany]

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 r.- AKTUALIZACJA

Dodanie nowej wiadomości: PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 r.- AKTUALIZACJA - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 22/85/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 24.04.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 22/85/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 24.04.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 maja 2017

Wiadomości

Info

Dodanie nowej wiadomości: Info - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 23/86/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.04.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 23/86/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.04.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 24/86/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.04.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 24/86/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.04.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 25/86/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.04.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 25/86/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.04.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 26/87/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.05.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 26/87/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.05.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 27/87/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.05.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 27/87/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.05.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 28/87/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.05.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 28/87/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.05.2017 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 29/87/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.05.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 29/87/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.05.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 30/87/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.05.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 30/87/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.05.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 31/88/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.05.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 31/88/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.05.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 32/88/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.05.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 32/88/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.05.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 33/88/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.05.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 33/88/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.05.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 34/88/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.05.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 34/88/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.05.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 35/88/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.05.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 35/88/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.05.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 36/89/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.05.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 36/89/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.05.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 37/89/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.05.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 37/89/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.05.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 38/89/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.05.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 38/89/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.05.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 39/89/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.05.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 39/89/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.05.2017 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.3.2017

Dodano: Informację o wyborze oferty i Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.8.2017

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.8.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 31 maja 2017

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian