BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 01 września 2016

Wiadomości

Zapytanie ofertowe nr Or.272.2.28.2016

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe nr Or.272.2.28.2016 - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.28.2016

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe nr Or.272.2.28.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 05 września 2016

Wiadomości

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.27.2016

Dodano - Informację o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Piszu informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Piszu informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 września 2016

Wiadomości

Statystyka zdawalności OSK na terenie Powiatu Piskiego od 1.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dodanie nowej wiadomości: Statystyka zdawalności OSK na terenie Powiatu Piskiego od 1.01.2016r. do 30.06.2016r. - [Wszystkie zmiany]

Statystyka zdawalności OSK na terenie Powiatu Piskiego od 1.01.2016r. do 30.06.2016r.

Edycja wiadomości Statystyka zdawalności OSK na terenie Powiatu Piskiego od 1.01.2016r. do 30.06.2016r. - [Wszystkie zmiany]

Statystyka zdawalności OSK na terenie Powiatu Piskiego od 1.01.2016r. do 30.06.2016r.

Edycja wiadomości Statystyka zdawalności OSK na terenie Powiatu Piskiego od 1.01.2016r. do 30.06.2016r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Wydawanie prawa jazdy

Edycja wiadomości Wydawanie prawa jazdy po egzaminie - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie prawa jazdy

Edycja wiadomości Wydawanie prawa jazdy po egzaminie - [Wszystkie zmiany]

Wydanie prawa jazdy międzynarodowego

Edycja wiadomości Wydanie prawa jazdy międzynarodowego - [Wszystkie zmiany]

Wymiana prawa jazdy (wymiana starego druku prawa jazdy na nowe)

Edycja wiadomości Wymiana prawa jazdy (wymiana starego druku prawa jazdy na nowe) - [Wszystkie zmiany]

Wydanie prawa jazdy międzynarodowego

Edycja wiadomości Wydanie prawa jazdy międzynarodowego - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie prawa jazdy

Edycja wiadomości Wydawanie prawa jazdy po egzaminie - [Wszystkie zmiany]

Rejestracja czasowa pojazdu

Edycja wiadomości Rejestracja czasowa pojazdu - [Wszystkie zmiany]

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Edycja wiadomości Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu - [Wszystkie zmiany]

Wydanie prawa jazdy międzynarodowego

Edycja wiadomości Wydanie prawa jazdy międzynarodowego - [Wszystkie zmiany]

Wydanie prawa jazdy międzynarodowego

Edycja wiadomości Wydanie prawa jazdy międzynarodowego - [Wszystkie zmiany]

Wydanie prawa jazdy międzynarodowego

Edycja wiadomości Wydanie prawa jazdy międzynarodowego - [Wszystkie zmiany]

Wymiana prawa jazdy (wymiana starego druku prawa jazdy na nowe)

Edycja wiadomości Wymiana prawa jazdy (wymiana starego druku prawa jazdy na nowe) - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie prawa jazdy

Edycja wiadomości Wydawanie prawa jazdy po egzaminie - [Wszystkie zmiany]

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Edycja wiadomości Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy - [Wszystkie zmiany]

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Edycja wiadomości Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy - [Wszystkie zmiany]

Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Polsce

Edycja wiadomości Rejestracja pojazdu zarejestrowanego - [Wszystkie zmiany]

Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Polsce

Edycja wiadomości Rejestracja pojazdu zarejestrowanego - [Wszystkie zmiany]

Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Polsce

Edycja wiadomości Rejestracja pojazdu zarejestrowanego - [Wszystkie zmiany]

Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Polsce

Edycja wiadomości Rejestracja pojazdu zarejestrowanego - [Wszystkie zmiany]

Rejestracja pojazdu nowego

Edycja wiadomości Rejestracja pojazdu nowego - [Wszystkie zmiany]

Rejestracja czasowa pojazdu

Edycja wiadomości Rejestracja czasowa pojazdu - [Wszystkie zmiany]

Rejestracja czasowa pojazdu

Edycja wiadomości Rejestracja czasowa pojazdu - [Wszystkie zmiany]

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Edycja wiadomości Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu - [Wszystkie zmiany]

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Edycja wiadomości Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu - [Wszystkie zmiany]

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Edycja wiadomości Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu - [Wszystkie zmiany]

Dokonanie wpisu/wykreślenia zastawu rejestrowego

Edycja wiadomości 1. Dokonanie wpisu/wykreślenia zastawu rejestrowego - [Wszystkie zmiany]

Dokonanie wpisu/wykreślenia zastawu rejestrowego

Edycja wiadomości Dokonanie wpisu/wykreślenia zastawu rejestrowego - [Wszystkie zmiany]

Dokonanie wpisu/wykreślenia zastawu rejestrowego

Edycja wiadomości Dokonanie wpisu/wykreślenia zastawu rejestrowego - [Wszystkie zmiany]

Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Polsce

Edycja wiadomości Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Polsce - [Wszystkie zmiany]

Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Polsce

Edycja wiadomości Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Polsce - [Wszystkie zmiany]

Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Polsce

Edycja wiadomości Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Polsce - [Wszystkie zmiany]

Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Polsce

Edycja wiadomości Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Polsce - [Wszystkie zmiany]

Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpisy

Edycja wiadomości Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpisy - [Wszystkie zmiany]

Dokonanie adnotacji: HAK, L, TAXI, VAT

Edycja wiadomości Dokonanie adnotacji: HAK, L, TAXI, VAT - [Wszystkie zmiany]

Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną

Edycja wiadomości Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną - [Wszystkie zmiany]

Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu/ zmiany nazwiska właściciela pojazdu lub nazwy firmy.

Edycja wiadomości Wydanie dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu/ zmiany nazwiska właściciela pojazdu lub nazwy firmy niepowodująca zmiany właściwości miejscowej organ - [Wszystkie zmiany]

Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu/ zmiany nazwiska właściciela pojazdu lub nazwy firmy.

Edycja wiadomości Wydanie dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu/ zmiany nazwiska właściciela pojazdu lub nazwy firmy. - [Wszystkie zmiany]

Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu/ zmiany nazwiska właściciela pojazdu lub nazwy firmy.

Edycja wiadomości Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu/ zmiany nazwiska właściciela pojazdu lub nazwy firmy. - [Wszystkie zmiany]

Wyrejestrowanie pojazdu z powodu demontażu

Edycja wiadomości Wyrejestrowanie pojazdu z powodu demontażu (kasacja w uprawnionej stacji demontażu) - [Wszystkie zmiany]

Wyrejestrowanie pojazdu z powodu demontażu

Edycja wiadomości Wyrejestrowanie pojazdu z powodu demontażu (kasacja w uprawnionej stacji demontażu) - [Wszystkie zmiany]

Wydanie prawa jazdy międzynarodowego

Edycja wiadomości Wydanie prawa jazdy międzynarodowego - [Wszystkie zmiany]

Wymiana prawa jazdy (wymiana starego druku prawa jazdy na nowe)

Edycja wiadomości Wymiana prawa jazdy (wymiana starego druku prawa jazdy na nowe) - [Wszystkie zmiany]

Wymiana prawa jazdy (wymiana starego druku prawa jazdy na nowe)

Edycja wiadomości Wymiana prawa jazdy (wymiana starego druku prawa jazdy na nowe) - [Wszystkie zmiany]

Wymiana prawa jazdy (wymiana starego druku prawa jazdy na nowe)

Edycja wiadomości Wymiana prawa jazdy (wymiana starego druku prawa jazdy na nowe) - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie prawa jazdy

Edycja wiadomości Wydawanie prawa jazdy po egzaminie - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie prawa jazdy

Edycja wiadomości Wydawanie prawa jazdy po egzaminie - [Wszystkie zmiany]

Pełnomocnictwo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Pełnomocnictwo

Edycja wiadomości Pełnomicnictwo - [Wszystkie zmiany]

Umowa Darowizny

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Umowa Darowizny

Edycja wiadomości Umowa Darowizny - [Wszystkie zmiany]

Pełnomocnictwo

Edycja wiadomości Pełnomocnictwo - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 08 września 2016

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.17.2016

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.17.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 września 2016

Wiadomości

XXI sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XXI sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 września 2016

Wiadomości

Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Ogródek na wys. dz. nr 237 obręb Ogródek, gmina Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Ogródek na wys. dz. nr 237 obręb Ogródek, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Ogródek na wys. dz. nr 238 obręb Ogródek, gmina Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Ogródek na wys. dz. nr 238 obręb Ogródek, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Ogródek na wys. dz. nr 239/1 obręb Ogródek, gmina Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Ogródek na wys. dz. nr 239/1 obręb Ogródek, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Ogródek na wys. dz. nr 240/1 obręb Ogródek, gmina Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Ogródek na wys. dz. nr 240/1 obręb Ogródek, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Ogródek na wys. dz. nr 246/3 obręb Ogródek, gmina Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Ogródek na wys. dz. nr 246/3 obręb Ogródek, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Ogródek na wys. dz. nr 378 obręb Ogródek, gmina Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Ogródek na wys. dz. nr 378 obręb Ogródek, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 września 2016

Wiadomości

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia RZGW w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia RZGW w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 września 2016

Wiadomości

informacja o wszczęciu postępowania o wydanie Stacji Badawczej IRZIBŻ PAN w Popielnie pozwolenia wodnoprawnego

Dodanie nowej wiadomości: informacja o wszczęciu postępowania o wydanie Stacji Badawczej IRZIBŻ PAN w Popielnie pozwolenia wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

informacja o wszczęciu postępowania o wydanie Stacji Badawczej IRZIBŻ PAN w Popielnie pozwolenia wodnoprawnego

Dodanie nowej wiadomości: informacja o wszczęciu postępowania o wydanie Stacji Badawczej IRZIBŻ PAN w Popielnie pozwolenia wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.28.2016

Dodano: Informację o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz na wys. dz. nr 1/173 obręb Kamieńskie, gmina Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz na wys. dz. nr 1/173 obręb Kamieńskie, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz na wys. dz. nr 1/227 obręb Kamieńskie, gmina Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz na wys. dz. nr 1/227 obręb Kamieńskie, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Ogródek na wys. dz. nr 258 obręb Ogródek, gmina Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Ogródek na wys. dz. nr 258 obręb Ogródek, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzyszna wys. dz. nr 70 obręb Wierzbiny, gmina Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzyszna wys. dz. nr 70 obręb Wierzbiny, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz na wys. dz. nr 149 obręb Strzelniki, gmina Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz na wys. dz. nr 149 obręb Strzelniki, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Ogródek na wys. dz. nr 252/2 obręb Ogródek, gmina Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Ogródek na wys. dz. nr 252/2 obręb Ogródek, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Ogródek na wys. dz. nr 236/2 obręb Ogródek, gmina Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Ogródek na wys. dz. nr 236/2 obręb Ogródek, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Ogródek na wys. dz. nr 235/2 obręb Ogródek, gmina Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Ogródek na wys. dz. nr 235/2 obręb Ogródek, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Ogródek na wys. dz. nr 250 obręb Ogródek, gmina Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Ogródek na wys. dz. nr 250 obręb Ogródek, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

wykonanie stawu w miejscowości Rakowo Piskie

Dodanie nowej wiadomości: wykonanie stawu w miejscowości Rakowo Piskie - [Wszystkie zmiany]

udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia pod dnem jez. Orzysz dz. o nr geod. 160/1 przez sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i sieć wodociągową w Orzyszu ul. Leśna.

Dodanie nowej wiadomości: udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia pod dnem jez. Orzysz dz. o nr geod. 160/1 przez sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i sieć wodociągową w Orzyszu ul. Leśna. - [Wszystkie zmiany]

pogłębienie dna rzeki na rzece Pisa przy Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym

Dodanie nowej wiadomości: pogłębienie dna rzeki na rzece Pisa przy Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 września 2016

Wiadomości

Informacja o wynikach naboru

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 września 2016

Wiadomości

Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanych urządzeń wodnych - pomostów wybudowanych na jez. Bełdany na wys. dz. nr 3016 obręb Piaski, gmina Ruciane-Nida

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanych urządzeń wodnych - pomostów wybudowanych na jez. Bełdany na wys. dz. nr 3016 obręb Piaski, gmina Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 września 2016

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.18.2016

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.18.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 września 2016

Wiadomości

likwidacja nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. stawu na rowie działka o nr geod. 230, położonej w obrębie miejscowości Włosty, gm. Biała Piska.

Dodanie nowej wiadomości: likwidacja nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. stawu na rowie działka o nr geod. 230, położonej w obrębie miejscowości Włosty, gm. Biała Piska. - [Wszystkie zmiany]

rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego od pozostałych gruntów rzeki Konopki stanowiącej działkę nr 475/3 obr. Oblewo, gm. Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego od pozostałych gruntów rzeki Konopki stanowiącej działkę nr 475/3 obr. Oblewo, gm. Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego od pozostałych gruntów rzeki Konopki stanowiącej działkę nr 24/2 obr.Konopki

Dodanie nowej wiadomości: rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego od pozostałych gruntów rzeki Konopki stanowiącej działkę nr 24/2 obr.Konopki - [Wszystkie zmiany]

rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego od pozostałych gruntów rzeki Święcek stanowiącej działkę nr 507/2 obr.Dmusy

Dodanie nowej wiadomości: rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego od pozostałych gruntów rzeki Święcek stanowiącej działkę nr 507/2 obr.Dmusy - [Wszystkie zmiany]

rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego od pozostałych gruntów rzeki Święcek stanowiącej działkę nr 123/2 obr. Nitki

Dodanie nowej wiadomości: rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego od pozostałych gruntów rzeki Święcek stanowiącej działkę nr 123/2 obr. Nitki - [Wszystkie zmiany]

rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego od pozostałych gruntów rzeki Święcek stanowiącej działkę nr 209/4 obr.Pogorzel Wielka

Dodanie nowej wiadomości: rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego od pozostałych gruntów rzeki Święcek stanowiącej działkę nr 209/4 obr.Pogorzel Wielka - [Wszystkie zmiany]

rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami przed wykonanie urządzenia wodnego od pozostałych gruntów rzeki Białka stanowiącej działkę nr 90/2 w obr.miasto Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami przed wykonanie urządzenia wodnego od pozostałych gruntów rzeki Białka stanowiącej działkę nr 90/2 w obr.miasto Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego od pozostałych gruntów rzeki Białka stanowiącej działkę nr 50/1 miasto Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego od pozostałych gruntów rzeki Białka stanowiącej działkę nr 50/1 miasto Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego od pozostałych gruntów rzeki Białka stanowiącej działkę nr 20/16 obr.miasto Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego od pozostałych gruntów rzeki Białka stanowiącej działkę nr 20/16 obr.miasto Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.30.2016

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - Or.272.2.30.2016 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.19.2016

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.19.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 września 2016

Wiadomości

XXII sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XXII sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 26 września 2016

Wiadomości

PZD.3211.24.2016.ZK - Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Dodanie nowej wiadomości: PZD.3211.24.2016.ZK - Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 września 2016

Wiadomości

UWAGA MODUŁ II pilotażowy program „Aktywny samorząd”

Dodanie nowej wiadomości: UWAGA MODUŁ II pilotażowy program „Aktywny samorząd” - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.31.2016

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - Or.272.2.31.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 września 2016

Wiadomości

Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19b Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19b Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 29 września 2016

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 września 2016

Wiadomości

INFORMACJA Starosty Piskiego z dnia 30 września 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Starosty Piskiego z dnia 30 września 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.17.2016

Załączono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.31.2016

Dodano: Zapytania do treści zapytania ofertowego (1) oraz poprawiony formularz cenowy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian