BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wymiana prawa jazdy (wymiana starego druku prawa jazdy na nowe)

Miejsce załatwienia sprawy

Wydziału Komunikacji i Transportu
ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz
pok. nr 11 - parter
Poniedziałek – Piątek 800-1400
tel. (87) 4254713, 4254714
fax: (87) 4254701

Wymagane dokumenty

1. Wniosek
2. Kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80%fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączenie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych.
3. Kserokopia prawa jazdy.
4. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej.
5. Oświadczenie o zapoznaniu z treścią art. 233 kk.
6. Oświadczenie złożone w trybie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami

Gdzie odebrać formularze:

Wydziału Komunikacji i Transportu
ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz
pok. nr 11 - parter
Poniedziałek – Piątek 800-1400

Opłaty:

100,00 zł – opłata za wydanie prawa jazdy.
0,50 zł – opłata ewidencyjna.

Opracował

Grzegorz Pieloszczyk

Data sporządzenia

środa, 7 wrz 2016 08:10

Data zatwierdzenia

środa, 10 wrz 2003 10:39
Pliki do pobrania:
Data dodania: środa, 7 wrz 2016 08:10
Data upublicznienia: środa, 10 wrz 2003 10:39
Opublikował(a): Barbara Pyskło
Zaakceptował(a): Leszek Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 3684 razy
Ilość edycji: 9