BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycja mieszkańców wsi Stare Guty i Pietrzyki,

złożona 9 października 2018 r. za pośrednictwem Sołtysa Sołectwa Stare Guty p. Anny Kajko oraz Sołtysa Sołectwa Pietrzyki p. Ewy Waśkiewicz dotycząca modernizacji drogi powiatowej nr 61/4 i 72.

Petycja mieszkańców wsi Stare Guty i Pietrzyki dotycząca modernizacji drogi powiatowej nr 61/4 i nr 72 zawiera prośbę o zabezpieczenie środków finansowych na realizację ww. przedsięwzięcia w 2019 roku. Petycja potraktowana została jako dotycząca projektu budżetu powiatu na 2019 rok. W związku z powyższym tryb jej załatwienia będzie oparty o uchwałę nr XLII/242/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej /skan uchwały poniżej/. Zgodnie z uchwałą m.in. Zarząd Powiatu przedłoży Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie najpóźniej do 15 listopada 2018 r. projekt uchwały budżetowej, w celu zaopiniowania projektu uchwały budżetowej. Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu przekaże niezwłocznie projekt budżetu wraz z materiałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym Komisjom Rady. Komisje w terminie 14 dni od daty otrzymania materiałów odbywają posiedzenia, na których formułują na piśmie opinie o projekcie budżetu. Przewidywany termin rozpatrzenia petycji to termin przyjęcia uchwały budżetowej przez Radę Powiatu tj. do 31 grudnia 2018 r. lub najpóźniej do 31 stycznia 2019 r.    

Data powstania: piątek, 12 paź 2018 15:02
Data opublikowania: piątek, 12 paź 2018 15:05
Data edycji: środa, 31 paź 2018 13:31
Opublikował(a): Edyta Polak
Zaakceptował(a): Edyta Polak
Artykuł był czytany: 939 razy
Ilość edycji: 1