BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

rozprawa wodnoprawna

rozprawa
Nowa strona 1

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne ( Dz.U.Nr 115, poz. 1229 ) Wydział Rolnictwa , Leśnictwa , Rybactwa Śródlądowego , Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Piszu                                                                                                                                     

 

Podaje do publicznej wiadomości informację o :

wszczęciu postępowania administracyjnego

 

w sprawie wydania decyzji wodno – prawnej odnośnie inwestycji polegającej na:

 

- wykonaniu pomostu drewnianego zlokalizowanego na jez. Śniardwy przy działce oznaczonej nr geod. 50/7 , w miejscowości  Zdory  , gm. Pisz ,  pow. Pisz .

 

 

 

Inwestorem jest : :  Edyta Bystra , zam. ul. Żurawia 27 ,

12 – 200 Pisz

 

 

            W związku z powyższym zainteresowani  mogą składać  uwagi i wnioski w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Wydziału Rolnictwa , Leśnictwa , Rybactwa Śródlądowego , Ochrony Środowika i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Piszu , ul. Warszawska 5 .

            Żadne wnioski i zarzuty zgłoszone po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte .

            Niniejsze obwieszczenie po naniesieniu adnotacji o miejscu i terminie wywieszenia należy zwrócić do tut. Starostwa .

 

 

 

Pisz, dn. 8.07.2005r.

 

 

..................................................................................

                                                                                                                                           ( podpis )

 

 

Obwieszczenie było wywieszone na tablicy ogłoszeń w dniach :

 

 

..................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

........................................................................                                                                        ..................................................................................

                             ( data )                                                                                                                                        ( podpis )               

Data powstania: poniedziałek, 11 lip 2005 11:49
Data opublikowania: poniedziałek, 11 lip 2005 11:52
Data przejścia do archiwum: środa, 27 lip 2005 07:55
Opublikował(a): Bożena Ziółkowska
Zaakceptował(a): Antoni Długołęcki
Artykuł był czytany: 2145 razy