BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Budowa linii kablowej nN 0,4kV Dz. 32/11, 5/2, 219 obręb Łupki gm. Pisz

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia


 WZB.6743.I.36.2017


Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane ( j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późń. zm.) informuje, że w dniu 17 października 2017 r., zostało złożone zgłoszenie PGE Dystrybucja S.A. dotyczące budowy linii kablowej nn 0,4kV na dz. 32/11, 5/2, 219 obręb Łupki gm. Pisz.


Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.


 


 


 


 


 


 


 


Sporządził: Tomasz Kakowski tel.087 425 46 71

Data powstania: wtorek, 7 lis 2017 08:12
Data opublikowania: wtorek, 7 lis 2017 11:07
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 gru 2017 10:35
Opublikował(a): Tomasz Kakowski
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 877 razy