BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz GN.6845.1.5.2017 w spraweie opddania w dzierżawę nieruchomści rolnej

Nieruchomość rolna, położona w mieście Biała Piska przy ul. Kościuszki, oznaczona działką nr 286/5 o powierzchni 0,1370 ha, przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolne, w trybie bezprzetargowym.

STAROSTWO POWIATOWE

W PISZU

Pisz, dnia 03.11.2017 r.

6845.1.5.2017

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity z Dz. U. 2016 r., poz. 2147 ze zmianami).

1.   Oznaczenie geodezyjne

Nieruchomość oznaczona działką nr 286/5 o powierzchni 0,1370 ha, położona w obrębie ewidencyjnym miasta Biała Piska, dla której założona jest księga wieczysta nr OL1P/00001343/7. Nieruchomość oznaczona użytkiem RIVb – grunty orne klasy IVb.

2.   Stan własności

 Własność Skarbu Państwa

3.   Opis nieruchomości

Nieruchomość  niezabudowana położona w mieście Biała Piska, przy ul. Moniuszki w strefie pośredniej miejscowości Biała Piska. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna oraz tereny rolne sąsiadujące bezpośrednio ze wschodnią częścią nieruchomości.

4.   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie, który nie jest objęty aktualnym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. W nieaktualnym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Biała Piska obszar na którym znajduje się działka nr 286/5 oznaczony był jako : „B 28MW – Teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej. W trakcie realizacji wg planu realizacyjnego. Zaleca się w miarę możliwości zmianę technologii wnoszonych budynków. Uzupełnienie zabudowy małą architekturą. W obszarze tym powinny znaleźć się niezbędne usługi podstawowe oraz rozwiązana sprawa garażowania samochodów….” Zapisy w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gminy Biała Piska nie zawierają szczegółowych informacji o przeznaczeniu przedmiotowej nieruchomości.

5.   Informacje o przeznaczeniu

Nieruchomość jest przeznaczona na wydzierżawienie na cele rolne.

6.   Termin zagospodarowania

Nieruchomość przeznacza się na dzierżawę na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata

7.   Wysokość stawki czynszu najmu

Stawka rocznego czynszu dzierżawnego 48,00 zł brutto

8.   Termin wnoszenia opłat

Rocznie z góry do 15 dnia każdego roku poczynając od roku 2018   

9.   Zasady aktualizacji opłat

Stawka rocznego czynszu dzierżawnego będzie aktualizowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, poczynając od roku 2019.

 

 

 

 

       
  1. Nieruchomość gruntowa objęta niniejszym wykazem stanowi własność Skarbu Państwa i zgodnie z Zarządzeniem nr 27/2017 Starosty Piskiego z dnia 23 października 2017 r. została przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na cele rolne.
  2. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 07.11.2017 r. do dnia 28.11.2017 r.

 

Z up. STAROSTY

mgr Tomasz Borucki

Naczelnik Wydziału

Gospodarki Nieruchomościami

 

 

Data powstania: poniedziałek, 6 lis 2017 11:28
Data opublikowania: wtorek, 7 lis 2017 07:30
Data przejścia do archiwum: wtorek, 14 lis 2017 08:35
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 904 razy