BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

 

 

Znak: MOS.VI.342.3.2017

 

 

 

Plan Zamówień Publicznych

 

Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu na 2017 rok.

 

 

 

Zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych sporządza się plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje się przeprowadzić w najbliższym roku finansowym.

 

 

 

W związku z powyższym informuje się, iż w PMOS Pisz w 2017 roku nie są planowane postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jednakże planowane są zadania inwestycje jak w tabeli poniżej:

 

 

 

Zadania Inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku w PMOS Pisz.

 


L.p.


Przedmiot zamówienia


Jednostka organizacyjna


Rodzaj zamówienia


/dostawa/usługa/robot budowlana/


Orientacyjna wartość zamówienia


Przewidywany termin postępowania


1.


Zakup samochodu osobowego.


PMOS


Pisz


Dostawa


120 000 zł.


I – II     kwartał


 


2.


Zakup łodzi klasy Optimist z osprzętem.


PMOS


Pisz


Dostawa


14 000 zł.


II  - IV    kwartał


 

 

 

 

 

 

Zatwierdził :

 

STANISŁAW ZDUNIAK

 

DYREKTOR PMOS PISZ

 

………………………….………….

Data powstania: środa, 1 lut 2017 13:06
Data opublikowania: środa, 1 lut 2017 13:33
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 gru 2021 10:27
Opublikował(a): Halina Nyczka
Zaakceptował(a): Stanisław Zduniak
Artykuł był czytany: 4645 razy