BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

Nabór uczestników do kolejnej edycji Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu informuje, że w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizuje kolejną edycję "Programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie".
Pliki do pobrania: