BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego

Nowa strona 1

OGŁOSZENIE  O  UDZIELENIE 

     ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO

 

 

1.  Nazwa  i  adres  zamawiającego:

     Zespół  Szkół  Zawodowych  w  Piszu  ul.  Gizewiusza 3,   12 - 200  Pisz

     NIP  849 - 10 - 23 - 172

     Godziny  urzędowania   7.00  -  15.00

     Osoba  upoważniona  do  kontaktowania  się  z  dostawcami:

     p.  Krystyna  Cwalina,  tel.  087 423 20 52  wew.  35 

 

2.  Określenie  trybu  zamówienia:    przetarg  nieograniczony

 

3.  Odbiór  SIWIZ  w  siedzibie  zamawiającego  lub  przesłanie  na  adres  zainteresowanego  na  jego  pisemny  wniosek    -    bezpłatnie.

 

4.  Opis  przedmiotu  zamówienia:

dostawa  mebli  szkolnych,  sprzętu  radiowo - telewizyjnego,  drukarki  laserowej,  odtwarzacza  VIDEO  i  DVD,  ekranu   do  rzutnika  i  rzutników,  wyposażenie  pracowni  gastronomicznej  w  sprzęt  gospodarstwa  domowego.

 

5.  Zamawiający  nie  dopuszcza  składania  ofert  wariantowych.

 

6.  Termin  wykonania  zamówienia:       do  24. 03. 05 r.

 

7.  W  postępowaniu  mogą  wziąć  udział  wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki  art  22  usp. 1  ustawy  prawa  zamówień  publicznych

 

8.  Wadium  nie  jest  wymagane.

 

9.  Kryteria  oceny  ofert  -  cena  100 %

 

10.  Miejsce  i  termin  składania  ofert:  Zespół  Szkół  Zawodowych  w  Piszu  ul.  Gizewiusza  3,  pokój  nr  13,  do  dnia  4. 03. 2005 r.  godz. 11.00

 

11.  Termin  związania  z  ofertą:   30  dni.

 

Data powstania: środa, 23 lut 2005 10:18
Data opublikowania: środa, 23 lut 2005 10:23
Data przejścia do archiwum: czwartek, 3 mar 2005 11:02
Opublikował(a): Marek Kozikowski
Zaakceptował(a): Włodzimierz Miszczak
Artykuł był czytany: 1939 razy