BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód i odprowadzania oczyszczonych ścieków

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229)

 

 

 

S T A R O S T A

P O W I A T U    P I S K I E G O

 

 

 

podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu

postępowania wodnoprawnego w sprawie udzielenia 

 Okręgowemu Zespołowi Gospodarki Turystycznej PTTK Spółka z o. o. w Olsztynie

pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia wody na terenie

Ośrodka Turystyki Wodnej PTTK w Kamieniu i odprowadzanie oczyszczonych ścieków poprzez złoże biologiczne do jeziora Bełdany

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi  i  wnioski w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   ul.  Warszawska 5, pokój nr 3B.

 

 

Naczelnik Wydziału

Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego,

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

inż. Antoni Długołęcki

 

Pisz, 2005-02-07

Data powstania: poniedziałek, 7 lut 2005 12:00
Data opublikowania: poniedziałek, 7 lut 2005 12:07
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 lut 2005 10:04
Opublikował(a): Małgorzata Połomska
Zaakceptował(a): Antoni Długołęcki
Artykuł był czytany: 2014 razy