BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Młodzieżowe Centrum Wolontariatu

Założycielami MCW byli nauczyciele i wychowawcy Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu i Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Łupkach. Do komitetu założycielskiego stowarzyszenia weszli: Irena Osowiecka, Teresa Kołakowska, Małgorzata Koprowska, Iwona Kałęka, Dorota Pieńkowska przy dużym wsparciu pana dyrektora ZSZ w PiszuWłodzimierza Miszczaka. Siedzibą stowarzyszenia jest pomieszczenie w internacie szkoły użyczone przez pana dyrektora. Odpowiednio przygotowana i wyszkolona młodzież ma na celu niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i potrzebującym poprzez organizację i pomoc w organizacji imprez kulturowych, sportowych i turystycznych a także akcjach charytatywnych, promowanie idei wolontariatu wśród młodzieży i aktywizacji społeczeństwa miasta i powiatu do podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej. W uznaniu zasług 25 kwietnia 2005 roku Starostwo Powiatowe w Piszu nominowało Stowarzyszenie MCW do tytułu WILKA PISKIEGO w kategorii POSTAWA GODNA POCHWAŁY I PROPAGOWANIA za pracę wolontariuszy na terenie powiatu piskiego. Obecnie do Stowarzyszenie MCW przy ZSZ w Piszu należy i czynnie angażuje się w pracę wolontarystyczną ponad 100 osób: 80 młodych oraz 26 dorosłych wolontariuszy, z różnych szkół z powiatu piskiego. Często w akcjach organizowanych przez Stowarzyszenie biorą również udział sympatycy i osoby wspierające. W maju 2007 roku podczas walnego zgromadzenia członków po raz kolejny wybrano władze Stowarzyszenia w składzie: Zarząd Stowarzyszenia: 1)prezes Jolanta Wdowiarska 2)skarbnik Danuta Kempczyńska 3)sekretarz Agnieszka Brenda 4)członek Dorota Pieńkowska Komisja Rewizyjna: 1)Iwona Kałęka 2)Teresa Kołakowska 3)Małgorzata Kempczyńska
Data powstania: środa, 30 wrz 2009 11:59
Data opublikowania: czwartek, 30 wrz 2004 12:03
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 lis 2018 12:02
Opublikował(a): Marek Kozikowski
Zaakceptował(a): Włodzimierz Miszczak
Artykuł był czytany: 2770 razy