BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o przysługujących środkach prawnych

1. Odmowa ponownego wykorzystywania informacji publicznej
Od decyzji Starosty Powiatu Piskiego, odmawiającej ponownego wykorzystywania informacji publicznej (art. 23g ust. 7 pkt 3 oraz ust. 8 i 9 u.d.i.p.), stronie przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez ten organ.
Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy stronie przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, którą składa się za pośrednictwem Starosty Powiatu Piskiego.

2. Określenie warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz określenie wysokości opłat z tym związanych.
Starosta Powiatu Piskiego rozpoznając wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji publicznych oraz opłaty z tym związane.
Wnioskodawca, do którego została skierowana oferta może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
W razie wniesienia sprzeciwu Starosta Powiatu Piskiego rozstrzyga, w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
Od decyzji wydanej w tym zakresie stronie przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez ten organ.
Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy stronie przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, którą składa się za pośrednictwem Starosty Powiatu Piskiego.
Data powstania: wtorek, 17 cze 2014 10:40
Data opublikowania: wtorek, 17 cze 2014 10:47
Opublikował(a): Adrian Kempski
Zaakceptował(a): Adrian Kempski
Artykuł był czytany: 1553 razy