BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej

1. Ponowne wykorzystywanie informacji zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu (http://bip.powiat.pisz.pl), a także na stronie głównej Starostwa (https://www.powiat.pisz.pl) jest bezpłatne.
Dalsze udostępnianie informacji w tej samej formie przez podmiot ponownie je wykorzystujący również następuje bezpłatnie (nie dotyczy to sytuacji, gdy informacja publiczna pozyskana w celu jej ponownego wykorzystania jest poddawana przetworzeniu przez podmiot zamierzający ją ponownie wykorzystywać).

2. Podmiot ponownie wykorzystujący informacje zawarte na stronach wymienionych w pkt 1 jest zobowiązany do podania źródła ich pochodzenia (wskazania strony, z której informacje zostały pozyskane).

3. Podmiot ponownie wykorzystujący informacje zawarte na stronach wymienionych w pkt 1, jest zobowiązany do podania daty ich opublikowania.

4. Informacje publiczne nieudostępnione w sposób określony w pkt 1 udostępniane są na wniosek. W takim przypadku zasady ich ponownego wykorzystania określone zostaną indywidualnie, z uwzględnieniem w szczególności obowiązku podania źródła pochodzenia informacji publicznej oraz jej daty publikacji.

5. Starostwo Powiatowe w Piszu nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji (przez podmioty ponownie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dot. ochrony danych osobowych lub tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności), a także za informacje pozyskane w sposób inny niż określony w pkt 1 lub z pominięciem procedury wnioskowej.

6. Zgodnie z art. 23e ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2014r, poz. 782), udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania nie może wprowadzać ograniczenia korzystania z tej informacji przez innych użytkowników.

7. Podmiot dokonujący przetworzenia informacji publicznych pozyskanych w celu ich ponownego wykorzystania, zobowiązany jest do wskazania tego faktu. Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną jest zobowiązany do wskazania, czy wykorzystuje je w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to w jakich.

 

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 17 cze 2014 10:37
Data opublikowania: wtorek, 17 cze 2014 10:38
Opublikował(a): Adrian Kempski
Zaakceptował(a): Adrian Kempski
Artykuł był czytany: 1581 razy