BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, stosowna do potrzeb Zamawiającego, dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej, ul. Polna 2, 12- 220 Ruciane- Nida, w siedmiu częściach:
Część 1- Dostawa mięsa i wyrobów garmażeryjnych
Część 2- Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych
Część 3- Dostawa artykułów mleczarskich
Część 4- Dostawa warzyw, owoców
Część 5- Dostawa mrożonek
Część 6- Dostawa różnych artykułów spożywczych
Część 7- Dostawa jaj
szczegółowo określonych w Załącznikach Nr: 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g do SIWZ.
Dostarczane artykuły spożywcze powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn.zm.) oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 23 lip 2012 15:05
Data opublikowania: poniedziałek, 23 lip 2012 15:07
Data edycji: poniedziałek, 6 sie 2012 15:08
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 sie 2012 08:17
Opublikował(a): Halina Pańkowska
Zaakceptował(a): Halina Pańkowska
Artykuł był czytany: 1243 razy
Ilość edycji: 1