BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.6850.2.7.2011 dotyczący oddania w nieodpłatne użyczenie nieruchomości

Nieruchomości (lokale użytkowe) przeznaczone do oddania w nieodpłatne użyczenie Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie, usytuowane w budynku użytkowym nr 5 w Piszu przy ul. Lipowej.
Zarząd Powiat

Zarząd Powiatu

      w Piszu

Pisz, 03.01.2012 r.

 

Wykaz nr G.6850.2.7.2011

 

Zarząd Powiatu w Piszu zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Piskiego, przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie:

   
Położenie nieruchomości -     miasto Pisz, obręb Pisz 2, ul. Lipowa 5
   
Numer księgi wieczystej -     KW OL1P/00011105/0
   
Numer działki -     416/1
   
Powierzchnia działki -     0,0339 ha

 

Lp.

Numer lokalu

Pow. lokalu   w m2

Pow. pomieszczenia przynależnego w m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

1.

Lokal  nr 4

217,73

9,72

lokal nr 4 (I piętro, KW OL1P/00038731/2) o powierzchni użytkowej 217,73 m2 oraz należącego do niego pomieszczenia przynależnego (magazyn) o powierzchni użytkowej 9,72 m2 wraz z udziałem wynoszącym 34/100 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki              nr 416/1

Siedziba Prokuratury Okręgowej              w Olsztynie (Prokuratura Rejonowa                 w Piszu)

2.

Lokal   nr 5

160,25

13,62

lokalu nr 5 (poddasze,                                      KW OL1P/00038732/9) o powierzchni użytkowej 160,25 m2 oraz należącego               do niego pomieszczenia przynależnego (magazyn) o powierzchni użytkowej       13,62 m2 wraz z udziałem wynoszącym 26/100 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 416/1

Siedziba Prokuratury Okręgowej         w Olsztynie (Prokuratura Rejonowa              w Piszu)

 

1.     Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanowią własność Powiatu Piskiego.                              Uchwałą Nr XIV/94/11 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2011 r. wyrażona została zgoda na oddanie ich w nieodpłatne użyczenie Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie, na okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., bez konieczności przeprowadzania trybu przetargowego.

2.     W/w nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze, który nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

3.     Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia  04.01.2012 r. do dnia 25.01.2012 r.

 

 

STAROSTA

             Powiatu Pisz

       /-/ Andrzej Nowicki

 

 

        WICESTAROSTA

            Powiatu Pisz

        /-/ Marek Wysocki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 3 sty 2012 12:36
Data opublikowania: wtorek, 3 sty 2012 15:27
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 sty 2012 10:52
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1269 razy