BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Komendanta Powiatowego PSP

Do zadań Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej należy:

1) kierowanie komendą powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej,
2) organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych,
3) organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
4) dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania,
5) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,
6) współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie,
7) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
8) opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu,
9) nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
10) wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,
11) wstępne ustalanie przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,
12) organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego,
13) szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych,
14) współdziałanie z zarządem (oddziałem) powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Data powstania: środa, 3 mar 2004 13:17
Data opublikowania: środa, 3 mar 2004 13:30
Opublikował(a): Jarosław Grądwald
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2136 razy