BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 54/7/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2004 r.

Nowa strona 1

                                              

UCHWAŁA nr  54/7/2004

ZARZĄDU POWIATU PISZ

z dnia 11 lutego 2004r.

 

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków

budżetu powiatu  na 2004 r.

 

 

            Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych

 ( j.t. Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148, zm. przechodnie z 2001 r. nr 88, poz. 961, z 2002 r. nr 153, poz. 1271 oraz zm. z 2003 r. nr 45, poz. 391, nr 65, poz. 594, nr 96, poz. 874, nr 166, poz. 1611 i nr 189, poz. 1851).

            Zarząd Powiatu Pisz uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu piskiego w podziale na kwartały narastająco od początku roku zgodnie z załącznikiem do uchwały.

 

§  2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

                                                                                                Przewodniczący Zarządu:

                                                                                                Zbigniew Włodkowski

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 16 lut 2004 09:03
Data opublikowania: poniedziałek, 16 lut 2004 09:10
Opublikował(a): Hanna Kalinowska
Zaakceptował(a): Barbara Koprowska
Artykuł był czytany: 2085 razy