BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 53/7/2004 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie opracowania układu wykonanwczego budżetu Powiatu Piskiego na rok 2004

Nowa strona 1

UCHWAŁA Nr 53/7/2004

ZARZĄDU POWIATU PISZ

z dnia 11 lutego 2004 r.

 

 

w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Powiatu Piskiego na rok 2004.

 

 

            Na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148, zm. przechodnie z 2001 r. nr 88, poz. 961, z 2002 r. nr 153, poz. 1271 oraz zm. z 2003 r. nr 45, poz. 391, nr 65, poz. 594, nr 96, poz. 874, nr 166, poz. 1611 i nr 189, poz. 1851) § 11 Uchwały Nr XV/73/04 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2004

 

Zarząd Powiatu Pisz uchwala:

 

§ 1

 

1.          Uszczegółowiony plan dochodów budżetu powiatu piskiego na rok 2004 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2.          Uszczegółowiony plan wydatków budżetu powiatu piskiego na rok 2004 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3.          Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 (dochody) i  nr 4 (wydatki) do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2004 r.i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 

                                                                                 Przewodniczący Zarządu:

                                                                                 Zbigniew Włodkowski

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 16 lut 2004 08:36
Data opublikowania: poniedziałek, 16 lut 2004 08:59
Data edycji: poniedziałek, 16 lut 2004 00:00
Opublikował(a): Hanna Kalinowska
Zaakceptował(a): Barbara Koprowska
Artykuł był czytany: 1993 razy
Ilość edycji: 2