BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na stanowisko - DORADCA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu w związku z realizacją projektu systemowego pn. „Droga do samodzielności w Powiecie Piskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, poszukuje osoby na stanowisko:
Doradcy do spraw osób niepełnosprawnych.

Informacje w załączniku

p.o Dyrektora
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Piszu
mgr Magdalena Kleczkowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 17 maj 2011 12:09
Data opublikowania: wtorek, 17 maj 2011 12:49
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 sty 2013 10:28
Opublikował(a): Katarzyna Bańko
Zaakceptował(a): Katarzyna Bańko
Artykuł był czytany: 1458 razy