BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKT BUDŻETU NA 2004 ROK

Uchwała nr 41/35/03 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie: projektu budżetu na 2004 r.
UCHWAŁA nr 41/35/03 ZARZĄDU POWIATU PISZ z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie: projektu budżetu powiatu na 2004 r. Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( j.t. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 200, poz. 1688 i nr 214, poz. 1806 ) w związku z art. 119, 120 i 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148, zm. nr 45, poz. 391 i nr 65, poz. 594) oraz art. 98 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. nr 203 poz. 1966) uchwala się, co następuje: § 1 Przyjmuje się projekt budżetu, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami. § 2 Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego, jak w załączniku nr 2. § 3 1. Uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego przedłożyć najpóźniej do 15.XII.2003 r. a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania, b) Radzie Powiatu, celem uchwalenia budżetu Powiatu na 2004 r. § 4 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała niniejsza podlega obwieszczeniu. Przewodniczący Zarządu Zbigniew Włodkowski
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 18 gru 2003 09:52
Data opublikowania: wtorek, 23 gru 2003 14:31
Opublikował(a): Hanna Kalinowska
Zaakceptował(a): Barbara Koprowska
Artykuł był czytany: 2141 razy