BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała w sprawie przyjecia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I pół

Uchwała nr 30/22/2003 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21 sierpnia 2003 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2003 r.
Nowa strona 1

Uchwała nr 30/22/2003

Zarządu Powiatu w Piszu

z dnia 21 sierpnia 2003 roku

 

 

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 

I półrocze 2003 r.

 

 

 

 

         Na podstawie art. 135 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ((j.t. Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148, zm. nr 45, poz. 391 i nr 65, poz. 594)

 

Zarząd Powiatu w Piszu postanawia:

 

 

§ 1

 

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2003 r.

 

§ 2

 

W terminie do dnia 31 sierpnia 2003 r. przekazać informację, o której mowa w § 1:

 

1)     Radzie Powiatu

2)     Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

                                                           Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Włodkowski

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 13 paź 2003 11:15
Data opublikowania: poniedziałek, 13 paź 2003 14:37
Data edycji: poniedziałek, 13 paź 2003 00:00
Opublikował(a): Hanna Kalinowska
Zaakceptował(a): Barbara Koprowska
Artykuł był czytany: 2132 razy
Ilość edycji: 2