BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na remont zaplecza socjalnego sali gimnastycznej i remont auli szkolnej w Zespole Szkół nr 1 w Piszu
Pisz, dnia 15.09.2007 r.

Nr sprawy:
ZSz-343/1/07


Zawiadomienie o wyborze oferty

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Piszu informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 ustawa – Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem zamówienia jest remont zaplecza socjalnego sali gimnastycznej i remont auli szkolnej za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez

Firmę Handlowo-Usługową Eksport Import Stanisław Gajda
12-200 Pisz ul. Ratuszowa 16

Uzasadnienie:
Wybrana oferta spełnia warunki ogłoszonego zamówienia, uzyskała 100% kryteriów w ocenie oferty dokonanej według zasad zawartych w SIWZ.


Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Piszu
mgr Małgorzata Oświęcimko
Data powstania: sobota, 15 wrz 2007 11:43
Data opublikowania: sobota, 15 wrz 2007 11:49
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 lip 2008 17:43
Opublikował(a): Teresa Fiertek
Zaakceptował(a): Małgorzata Oświęcimko
Artykuł był czytany: 1830 razy