BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na zakup samochodu osobowego typu Bus - fabrycznie nowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

OSW.340-1/07

Dyrektor Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łupkach zawiadamia,
o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia był:
Zakup samochodu osobowego typu Bus – fabrycznie nowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.Uzasadnienie:

a/ faktyczne – postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwijącą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego
b/ prawne – art. 93 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560)

Data powstania: poniedziałek, 6 sie 2007 12:57
Data opublikowania: poniedziałek, 6 sie 2007 13:06
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 sie 2018 11:33
Opublikował(a): Ewa Ryzińska
Zaakceptował(a): Ewa Ryzińska
Artykuł był czytany: 30251 razy