BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie zmiany terminu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych

Nowa strona 1

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4  k. p. a. (Dz. U. nr  98  z  2000 roku,  poz. 1071) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne   (Dz. U. nr 115,  poz. 1229 ze zmianami)

 

S T A R O S T A

P O W I A T U    P I S Z

 

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany terminu obowiązywania decyzji Starosty Piskiego znak: ROŚ.w. 6223/31/03 z dnia 31.12.2003 r.  udzielającej Zakładowi Usług Komunalnych Spółka Gminy – Spółka z o. o. w Orzyszu pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z miejskiego ujęcia wód podziemnych w  miejscowości Orzysz celem zaopatrzenia w wodę mieszkańców miasta Orzysz oraz miejscowości: Szwejkówko, Mikosze, PGR Mikosze, Góra, Grzegorze, Nowe Guty, Cierzpięty, Grądy, Okartowo i Wężewo.

 

 

                W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi  i  wnioski w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  ul.  Warszawska 5, pokój nr 3B.

Żadne wnioski i zarzuty zgłoszone po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

 

 

 

 

 

Pisz, 2007-02-07   

 

                                                                                                             Naczelnik Wydziału

Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Starostwa Powiatowego w Piszu

    inż.  Antoni Długołęcki

Data powstania: środa, 7 lut 2007 10:12
Data opublikowania: środa, 7 lut 2007 10:16
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 lut 2007 15:15
Opublikował(a): Małgorzata Połomska
Zaakceptował(a): Antoni Długołęcki
Artykuł był czytany: 1849 razy