BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie G.7001/2-1/2007 Drugi przetarg ustny nieograniczony

Sprzedaż lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku mieszkalnym w Białej Piskiej przy ul. Sikorskieg 21b.
ZARZĄD POWIATU         w Piszu
     
     

ZARZĄD POWIATU
        w Piszu

Pisz dnia 31.01.2007 r.

     

Ogłoszenie G.7001/2-1/2007

     

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. nr 261, poz. 2603 ze zmianami), § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącj własność Powiatu Piskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego,

     
położenie nieruchomości miasto Biała Piska – ul. Sikorskiego 21b
numer księgi wieczystej 25628
numer działki 273/16
powierzchnia nieruchomości 0,0645 ha
     
opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej   63,39 m2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego, składający się z jednego pokoju, korytarza z przeznaczeniem na kuchnię i przedpokój, łazienki i wc. Udział w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 154/1000,
cena nieruchomości 19.000,00 zł

wadium

  1.900,00 zł
     
1. Przetarg rozpocznie się w dniu 09.03.2007 r. o godzinie 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy Pl. Daszyńskiego 7, sala nr 16.
2. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w gotówce w podanej kwocie w terminie do dnia 05.03.2007 r. na konto: Starostwo Powiatowe w Piszu BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 42 9364 0000 2002 0840 0015 0002.
3. Osoby, które nabędą lokal, własnym kosztem i staraniem dokonają podłączenia do mediów oraz przebudują ścianki działowe w lokalu zgodnie z opracowanym projektem.
4.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

5. Cenę nabycia nieruchomości należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność na konto: Starostwo Powiatowe w Piszu w BS Ruciane Nida Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.
6.

 Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego
a) nieruchomość oznaczona działką nr 273/16 będzie obciążona służebnością przejścia na rzecz właściciela lokalu
    mieszkalnego nr 11 położonego w budynku mieszkalnym usytuowanym na działce nr 273/13.

7.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

8.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

9. W razie nie stawienie się bez usprawiedliwienia osoby ustalonej na nabywcę nieruchomości w określonym miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Zarząd Powiatu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
     
     
 

STAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

mgr Andrzej Nowicki

 
Data powstania: czwartek, 1 lut 2007 08:19
Data opublikowania: piątek, 2 lut 2007 13:28
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 mar 2007 07:45
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1857 razy