BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

Pisz, dnia 21. 12. 2006 r.

Znak sprawy:
ZSO/345/1/06

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
o udzielenie zamówienia

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Piszu ul. Sikorskiego 15 informuje, że procedura zamówienia publicznego przeprowadzona w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu gimnastyczno-korekcyjnego cpv-36.42.00.00-1, została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163). W wyznaczonym terminie na składanie ofert do dnia 15 grudnia 2006r. do godz. 1000 została złożona jedna oferta, która podlega odrzuceniu.

Data powstania: czwartek, 21 gru 2006 15:54
Data opublikowania: czwartek, 21 gru 2006 16:03
Data edycji: wtorek, 28 kwi 2009 14:00
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 kwi 2009 14:54
Opublikował(a): Andrzej Lewandowski
Zaakceptował(a): Andrzej Lewandowski
Artykuł był czytany: 3209 razy
Ilość edycji: 1