BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000 euro
Pisz, dnia 2006.08.21


Znak:
ZSz-343/1/2006


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000 euro


Dyrektor Zespołu nr 1 w Piszu zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia była:
- termomodernizacja stropu budynku szkolnego
- wymiana rynien i rur spustowych


Uzasadnienie:

a/ faktyczne – cena oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający przeznaczył na wykonanie zamówienia
b/ prawne – art. 93 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. Nr 19 poz.177 ze zm./

Do wiadomości:
1. SUPER DOM Tomasz Aleksandrowicz
15-869 Białystok ul. Białostoczek 11/26

dyrektor szkoły

mgr Małgorzata Oświęcimko
Data powstania: wtorek, 22 sie 2006 12:55
Data opublikowania: wtorek, 22 sie 2006 13:00
Data przejścia do archiwum: sobota, 25 sie 2007 09:35
Opublikował(a): Teresa Fiertek
Zaakceptował(a): Małgorzata Oświęcimko
Artykuł był czytany: 5749 razy