BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno- kablowej SN-15kV,sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV, budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nN Dz.6,9/1 m. Biała Piska

WZB.6743.I.17.2024

 

           Zgodnie z art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (j. t. Dz. U.  z 2023 r., poz. 682 ze zm.) informuję, ze  05 marca 2024 r. wpłynęło zgłoszenie PGE Dystrybucja S.A. dotyczące budowy sieci elektroenergetycznej napowietrzno- kablowej SN-15kV,sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV, budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nN zlokalizowanej na dz. 6, 9/1 miasto Biała Piska

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu

Data powstania: czwartek, 28 mar 2024 08:39
Data opublikowania: czwartek, 28 mar 2024 09:35
Opublikował(a): Magdalena Trześniewska
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 27 razy