BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Starosty Piskiego o wydaniu Decyzji o pozwoleniu na budowę

Pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej Dz. 141,142,161,164 w obrębie Maldanin gm. Pisz
 
Informacja
 
   W nawiązaniu do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) Starosta Piski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Inwestora wydał decyzję Nr WZB.6740.288.2023 z dnia 08 listopada 2023 r. o pozwoleniu na budowę dla zadania: budowa farmy fotowoltaicznej PV Maldanin o mocy przyłączeniowej do 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr geod. 141,142,161,164 położonej w obrębie 0019 Maldanin gm. Pisz.
      W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, pokój 16, po wcześniejszym umówieniu terminu poprzez kontakt telefoniczny (87) 425 46 72 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
Jednocześnie informuje, że treść decyzji została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Piszu w dniu 08 listopada 2023 r.
Data powstania: środa, 8 lis 2023 11:07
Data opublikowania: środa, 8 lis 2023 14:53
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 lis 2023 08:20
Opublikował(a): Magdalena Trześniewska
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 112 razy