BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia w 2024 roku na terenie powiatu piskiego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j.  Dz. U. 2023 r. poz. 571) zainteresowane wskazaniem osób do składu komisji konkursowej proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do ogłoszenia)  i przesłanie go do dnia
2 listopada 2023 r.

Zgłoszenie należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Piszu, 12 - 200 Pisz, ul. Warszawska 1 drogą pocztową lub bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Piszu albo podpisany skan przesłać e-mailem na adres: promocja@powiat.pisz.pl.

Spośród zgłoszonych kandydatur zostaną wybrane nie więcej niż dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy. Wybór odbędzie się w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.

Komisja konkursowa zostanie powołana uchwałą Zarządu Powiatu w Piszu.

Data powstania: środa, 25 paź 2023 08:40
Data opublikowania: środa, 25 paź 2023 08:47
Opublikował(a): Elżbieta Czaporowska
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 173 razy