BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu Pisz

w 2022 roku

Pisz, 20 lipca 2023 r.

BR.0004.3.2023

Informacja o petycjach
rozpatrzonych przez Radę Powiatu Pisz w 2022 r.

 

Na podstawie 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) informuję, że w 2022 roku Rada Powiatu Pisz rozpatrzyła następujące petycje:

 

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia

w sprawie wymiany nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 61/4 i 72

UCHWAŁA NR XLVIII/275/22 RADY POWIATU PISZ
z dnia 29 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wymiany nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 61/4 i 72

 

Rada Powiatu Pisz uznała zasadność petycji i skierowała do Zarządu Powiatu w Piszu wniosek o rozważenie wykonania inwestycji.

w sprawie remontu drogi powiatowej nr 1642 N

UCHWAŁA NR XLVIII/274/22 RADY POWIATU PISZ

z dnia 29 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie remontu drogi powiatowej nr 1642 N

 

Rada Powiatu Pisz uznała zasadność petycji i skierowała do Zarządu Powiatu w Piszu wniosek o rozważenie wykonania inwestycji.

w sprawie przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Karwik

UCHWAŁA NR XLV/267/22 RADY POWIATU PISZ

z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z 25 maja 2022 r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Karwik

 

Rada Powiatu Pisz postanowiła o częściowym uwzględnieniu petycji w zakresie przystąpienia do inwestycji, nie uwzględniła natomiast petycji w części dotyczącej korekty projektu

w sprawie przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Karwik

UCHWAŁA NR XLV/266/22 RADY POWIATU PISZ

z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Karwik

 

Rada Powiatu Pisz podjęła decyzję o nieuwzględnieniu petycji.

Przewodnicząca Rady Powiatu

/-/

Irena Jatkowska

Data powstania: czwartek, 20 lip 2023 10:50
Data opublikowania: czwartek, 20 lip 2023 11:05
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 216 razy