BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu

Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 5