BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wynik naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Informacja Starosty Piskiego z 2 listopada 2022 r.

    Wynik naboru kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
         

 

Starosta Piski informuje, że przeprowadzono nabór kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.  Dz. U. 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia w 2023 r. na terenie powiatu piskiego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

W dniu 20 października 2022 r. Zarząd Powiatu w Piszu, uchwałą nr 116/156/2022 ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowej. Ogłoszenie o naborze wraz
z formularzem zgłoszeniowym zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu na stronie www.bip.powiat.pisz.pl, na stronie internetowej Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1. W wyznaczonym terminie, tj. do 28 października, żadna organizacja pozarządowa ani podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie wskazał osoby/osób do składu komisji konkursowej.

Zgodnie z art. 15 ust. 2da pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli żadna organizacja ani podmiot nie wskażą osób do składu komisji konkursowej.

Biorąc pod uwagę powyższe, komisja konkursowa powołana będzie bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: środa, 2 lis 2022 13:41
Data opublikowania: środa, 2 lis 2022 13:48
Opublikował(a): Elżbieta Czaporowska
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 297 razy