BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz GN.6845.2.7.2022 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym, położona w Piszu przy ul. Warszawskiej 5, stanowiąca własność Powiatu Piskiego.

ZARZĄD POWIATU

W PISZU

Pisz, dnia 13.10.2022 r.

 

Wykaz GN.6845.2.7.2022

 

Zarząd Powiatu w Piszu na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

 

I.

 

położenie nieruchomości

-     Pisz - miasto, obręb Pisz 1, ul. Warszawska 5

 

numer działki

-     502/9

 

oznaczenie według ewidencji gruntów i budynków

 

-      Bi – inne tereny zabudowane

numer księgi wieczystej

-     KW OL1P/00040109/0

 

powierzchnia nieruchomości

-     0,0530 ha

 

opis wydzierżawianej nieruchomości

-     udział 24/100 części w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką numer 502/9, położoną w Piszu, obręb Pisz 1 przy ul. Warszawskiej 5, w tym powierzchnia użytkowa wynosząca 164,16 m2 tj. pomieszczenia użytkowe zlokalizowane na parterze w posadowionym na niej budynku użytkowym.

 

wysokość miesięcznej stawka czynszu dzierżawy (najmu)

-     267,58 zł + 23 % VAT

 

  1. Za zgodą Rady Powiatu wyrażaną w Uchwale Nr XLVIII/277/22 z dnia 29.09.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Piskiego, położonej w mieście Pisz, obręb Pisz 1 przy ul. Warszawskiej 5 na okres dłuższy niż 3 lata i na podstawie Uchwały Nr 107/154/2022 Zarządu Powiatu w Pisz z dnia 13.10.2022 r. w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Piskiego, położonej w Piszu przy ul. Warszawskiej 5 oraz zatwierdzenia wysokości stawki czynszu dzierżawy, zostaje oddana w dzierżawę część nieruchomości tj. udział wynoszący 24/100 części w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką numer 502/9, położoną w Piszu, obręb Pisz 1 przy ul. Warszawskiej 5, w tym powierzchnia użytkowa wynosząca 164,16 m2 pomieszczenia użytkowe zlokalizowane na parterze w posadowionym na niej budynku użytkowym, na okres od 01.11.2022 r. do 28.11.2040 r.
  2. W miejscowym palnie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/232/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 23.09.2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I, teren nieruchomości oznaczony jest jako: „9U – tereny zabudowy usługowej”.
  3. Czynsz dzierżawy należy uiszczać w terminie do 15-go każdego miesiąca, na konto Starostwa Powiatowego w Piszu: Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.
  4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 14.10.2022 r. do dnia 04.11.2022 r.

 

 

STAROSTA

mgr Andrzej Nowicki

 

 

CZŁONEK ZARZĄDU

dr Waldemar Brenda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 13 paź 2022 09:06
Data opublikowania: piątek, 14 paź 2022 07:38
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 lis 2022 09:21
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 33 razy