BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Starosty Piskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę

WZB.6740.296.2022

Informacja

                            W nawiązaniu do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zmianami) Starosta Piski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Biała Piska wydał decyzję Nr WZB.6740.296.2022 z dnia 28.09.2022 r. dla Inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni ścieków biologiczno- mechanicznej o przepustowości 40m³/ na dobę wraz z drogami dojazdowymi i utwardzeniem terenu dla m. Świdry Kościelne, zlokalizowanych na dz. nr geod. 26/79 i 26/71 obręb geod. 0002 Cibory gm.  Biała Piska.  

W związku z powyższym istnieje możliwośc zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, pokój 16, po wcześniejszym umówieniu terminiu poprzez kontakt telefoniczny (87) 425 46 72 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

                              Jednocześnie informuję, że treść decyzji została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Piszu w dniu 28.09.2022 r.

Data powstania: środa, 28 wrz 2022 09:16
Data opublikowania: poniedziałek, 17 paź 2022 09:13
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 lis 2022 09:21
Opublikował(a): Paula Siwik
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 30 razy