BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego

Budowa kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego w Orzyszu

Informacja

o dokonaniu zgłoszenia

WZB.6743.I.30.2022

 

                               Zgodnie z art. 30a pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) informuję, że 22 sierpnia 2022 roku wpłynęło zgłoszenie Gminy Orzysz dotyczące budowa kanału technologicznego, budowa kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego, zlokalizowanych na Dz. 271/22, 248, 268/1, 259/6, 265/3, 268/1, 269/14, 268/5 obręb geod. Orzysz- miasto.

 

Data powstania: wtorek, 23 sie 2022 11:34
Data opublikowania: wtorek, 23 sie 2022 11:41
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 paź 2022 14:15
Opublikował(a): Paula Siwik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 128 razy