BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

nabór na stanowisko urzędnicze

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

SAMODZIELNEGO REFERENTA DS. KADROWO - MAJĄTKOWYCH

(nazwa stanowiska pracy)

 

w II Liceum Ogólnokształcącym w Piszu

 

II Liceum Ogólnokształcące w Piszu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

Pani Katarzyna Krasa, zam. Pisz

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Po przeprowadzonej analizie dokumentów złożonych przez Panią Katarzynę Krasa i przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej  stwierdzono, że kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz wykazała się znajomością zagadnień niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań na danym stanowisku pracy.