BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie finansowe za 2020 r. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu

Bilans jednostki, Rachunek zysków i strat jednostki, Zestawienie zmian w funduszu jednostki i Informacja dodatkowa
Pliki do pobrania: