BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej BIP Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej

Wstęp deklaracji

Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej zobowiązuje sie zapewnić dostepność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostepności cyfrowej strony internetowej      i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Strona internetowa BIP Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej jest zgodna z ustawą.Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP i https://zsnr1bialapiska.pl.

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej

ul.Sienkiewicza 16

12-230 Biała Piska

Telefon (87)4259160

Fax(87)4259160

e-mail:sekretariat@zsnr1bialapiska.pl

Data publikacji:15.09.2013r.

Data ostatniej dużej aktualizcji: 09.02.2021r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej  BIP Zespółu Szkół nr 1 w Białej Piskiej, prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsnr1bialapiska.pl

Wnioski o udostepnienie informacji niedostepnej oraz skargi w sprawie braku zapewnienia dostepności można kierować na adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsnr1bialapiska.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie ,wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej, o którą chodzi oraz sposób kontaktu.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie  i nie póżniej , niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe,podmiot publiczny niezwłocznie informuje                           o tym,kiedy realizacja żądania będzie możliwa,przy czym termin ten nie może być dłuższy  niż dwa miesiące.

W przypadku,gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności można złożyć skargę na takie działania .Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także           do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostepność architektoniczna:

Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej posiada 4 budynki dydaktyczne:

1. Budynke szkolny - ul. Sienkiewicza 16 

Do budynku prowadzą 2 wejścia ,z których główne zlokalizowane jest od strony Ul.Sienkiewicza przeznaczone dla uczniów , nauczycieli i innych interesantów. Do wejścia głównego prowadzą schody zewnętrzne bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych,bez możliwości wskaznia miejsca parkingowego.Brak dostępu do budynku dla osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim.W budynku nie ma windy.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego lub online.

Brak toalety z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych .

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

2. Sala gimnastyczna - ul Sienkiewicza 16

Do budynku prowadzi 1 wejście ,zlokalizowane od strony ul.Sienkiewicza przeznaczone dla uczniów, nauczycieli i innych interesantów. Do wejścia głównego prowadzą schody zewnetrzne przy których   po prawej stronie zlokalizowany jest podjazd połączony z placem szkolnym.Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz,szatnie,sanitariat.

Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu lub online.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

3. Budynek szkolny - ul.Sienkiewicza 21

Do budynku prowadzą 2 wejścia , z których jedno jest zlokalizowane od strony ul. Sienkiewicza 21, przeznaczone dla uczniów , nauczycieli.

Do budynku prowadzą schody zewnętrzne bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Brak dostepu do budynku dla osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

4. Warsztaty szkolne - ul Sportowa 1

Do budynku prowadzi 1 wejście od strony ul. Sportowej przeznaczone dla uczniów i nauczycieli.Do wejścia prowadzą schody zewnętrzne przy których po lewej stronie zlokalizowany jest podjazd połączony z placem szkolnym, wyznaczono i oznakowano 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz, szatnie, sanitariat.

Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu lub online.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Data sporządzenia deklaracji: 15.03.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać z skrótów klawiaturowych.

Dane kontaktowe:

Osoba do kontaktu w sprawach dostepności cyfrowej i architektonicznej w szkole - Dariusz Charubin - dyrektor szkoły.

 e-mail: dyrektor @zsnr1bialapiska.pl

Adres do korespondencji:

Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej

ul.Sienkiewicza 16

12-230 Biała Piska

e-mail: sekretariat@zsnr1bialapiska.pl

Adres ePUAP:/zsbp1/skrytka

telefon:(87)4259160

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

 

Data powstania: poniedziałek, 15 mar 2021 09:38
Data opublikowania: piątek, 19 mar 2021 12:05
Data edycji: piątek, 19 mar 2021 14:42
Opublikował(a): Dariusz Charubin
Zaakceptował(a): Dariusz Charubin
Artykuł był czytany: 497 razy
Ilość edycji: 4