BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

KOMUNIKAT W SPRAWIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W 2021 R.

Szanowni Państwo,

Informuję, że korzystanie z nieodpłatnych porad prawnych na terenie Powiatu Piskiego od 16 marca 2020 r. do odwołania obywa się wyłącznie poprzez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Informacja o terminie przywrócenia wizyt osobistych w punktach zostanie zamieszczona na stronie www.powiat.pisz.pl

 

W celu umówienia się na zdalną poradę nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa można:

  • zadzwonić pod numer telefonu 87 425 47 00 lub
  • zarejestrować się elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy; https://np.ms.gov.pl/warmi%C5%84sko-mazurskie/piski
  • wypełnić zgłoszenie porady na odległość (załącznik do komunikatu) oraz przesłać go do Starostwa Powiatowego w Piszu pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@powiat.pisz.pl, a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

 

W obecnym stanie zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii i korzystania z pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu, osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może zgłosić wniosek ustnie o uzyskanie pomocy przez telefon, dzwonić pod nr 87 425 47 00.

 

WAŻNE!!!

Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, w związku z czym podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020, poz. 708 z późn. zm.). Przed udzieleniem pomocy prawnej, podmiot ubiegający się o pomocy powinien wypełnić i dostarczyć „Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis” (załącznik do komunikatu).

Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego anonimową opinię można:

  • przesłać pocztą na adres:

         Starostwo Powiatowe w Piszu

        ul. Warszawska 1,

         12 - 200 PISZ

  • lub przesłać na adres e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

 

Więcej informacji pod numerem telefonu 87 425 47 00; 87 425 46 90 (telefon czynny w dni robocze od 800 - 1500) oraz adresem e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 1842 ze zm.); Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2020, poz. 2232 ze zm.)

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 3 mar 2021 14:23
Data opublikowania: środa, 3 mar 2021 14:38
Opublikował(a): Edyta Polak
Zaakceptował(a): Edyta Polak
Artykuł był czytany: 787 razy