BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE PISKIM W 2021 ROKU

Starosta Piski przypomina, że w powiecie piskim działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Mieszkańcy powiatu piskiego mogą uzyskać w nich nieodpłatnie pomoc prawną, poradnictwo obywatelskie oraz mediację. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2232 z późn. zm.).

 

Obecnie, w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 przedłużono okres zawieszenia bezpośredniego udzielania porad WPROWADZAJĄC TRYB UDZIELANIA PORAD NA ODLEGŁOŚĆ (DROGĄ E-MAILOWĄ LUB TELEFONICZNĄ).

 

Informujemy ponadto, że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (zakładka: nieodpłatna pomoc prawna) znajduje się pełna lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.

W roku 2021 na terenie powiatu piskiego nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w ramach dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. W jednym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają prawnicy wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz Izbę Adwokacką z siedzibą w Białymstoku. Drugi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony jest przez  Fundację ,,Inicjatywa Kobiet Aktywnych" z siedzibą w Olsztynie. Organizacja ta została wybrana przez Zarząd Powiatu w Piszu w drodze przeprowadzonego konkursu ofert w ramach realizacji zadania publicznego. W punkcie prowadzonym przez Fundację udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatną mediację uzyskać można w obu punktach.

Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Piszu, tel. 87 425 47 00 jak również na stronach internetowych www.powiat.pisz.pl oraz www.bip.powiat.pisz.pl.

Data powstania: wtorek, 9 lut 2021 09:34
Data opublikowania: wtorek, 9 lut 2021 10:55
Opublikował(a): Elżbieta Czaporowska
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 785 razy