BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

wyniki naboru na stanowisko - samodzielny referent ds. kadrowo - majątkowych

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

SAMODZIELNEGO REFERENTA ds. KADROWO - MAJĄTKOWYCH

(nazwa stanowiska pracy)

 

w II Liceum Ogólnokształcącym w Piszu

 

II Liceum Ogólnokształcące w Piszu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany

Pan Łukasz Kowalczuk, zam. Pisz

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Po przeprowadzonej analizie dokumentów złożonych przez Pana Łukasza Kowalczuka i przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej  stwierdzono, że kandydat spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz wykazał się znajomością zagadnień niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań na danym stanowisku pracy.

Data powstania: środa, 20 sty 2021 11:32
Data opublikowania: środa, 20 sty 2021 11:43
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 lut 2021 07:40
Opublikował(a): Teresa Fiertek
Zaakceptował(a): Małgorzata Oświęcimko
Artykuł był czytany: 198 razy