BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z działalności Komisji

w II półroczu 2020 r.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
ZA II PÓŁROCZE 2020R.


W II półroczu 2020 r. Komisja Skarg, wniosków i petycji odbyła 4 posiedzenia, w tym jedno w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu. W ramach swoich kompetencji Komisja badała następujące sprawy:

  1. skarga na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu złożona przez pracowników (na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skarga w toku, termin rozpatrzenia przez Radę Powiatu: 31 grudnia 2020 r.)
  2. petycja mieszkańców gminy Biała Piska w sprawie modernizacji drogi powiatowej nr 4681N (Komisja wnioskowała o uwzględnienie petycji, Rada Powiatu Pisz zwróciła się do Zarządu Powiatu o uwzględnienie inwestycji w toku prac nad projektem budżetu powiatu).
    W okresie sprawozdawczym Komisja nie podjęła żadnych wniosków do Zarządu Powiatu.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

/-/

Rafał Dąbrowski

Data powstania: poniedziałek, 18 sty 2021 12:25
Data opublikowania: poniedziałek, 18 sty 2021 12:30
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 303 razy