BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan pracy Komisji

na I półrocze 2021 r.

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA  I półrocze 2021 r.

 

TERMIN

 

TEMATYKA POSIEDZEŃ

OSOBY ZAPROSZONE

styczeń

 

 

luty

 

 

 

 

marzec

 

 

 

kwiecień

/posiedzenie wyjazdowe
w PZD w Piszu/

 

1.        Zapoznanie się z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu.

 

1.        Dyrektor PZD

maj

1.        Rozpatrzenie:

- sprawozdania finansowego,

- sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią  

   Regionalnej Izby Obrachunkowej,

-  informacji o stanie mienia jednostki samorządu 

   terytorialnego.

2.       Wniosek komisji w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.

3.       Tematy bieżące.

 

1.        Starosta Piski

2.       Skarbnik Powiatu

czerwiec

1.        Okresowe sprawozdanie z działalności komisji.

2.       Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2021r.

3.       Tematy bieżące.

 

 

 

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2021 r. został uchwalony na posiedzeniu komisji w dniu 28 grudnia 2020 r. i przyjęty jednogłośnie 4 głosami za.

Na podstawie § 45 ust. 2 Statutu Powiatu Rada Powiatu Pisz zatwierdza plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2021r. : za 14 głosów, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się. W głosowaniu nie brał0 udziału 3 radnych.

Data powstania: poniedziałek, 18 sty 2021 12:05
Data opublikowania: poniedziałek, 18 sty 2021 12:18
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 maj 2024 10:01
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 527 razy