BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan pracy Komisji

na I półrocze 2021 r.

PLAN PRACY Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Weterynarii, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa, Obronności, komunikacji i Drogownictwa

NA  I półrocze 2021 r.

 

TERMIN

 

TEMATYKA POSIEDZEŃ

OSOBY ZAPROSZONE

styczeń

 

 

1.      Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2020r.

2.       Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał.

3.     Tematy bieżące.

1.      Naczelnik WZK.

luty

1.        Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał.

2.       Tematy bieżące.

     

  marzec

 

1.      Informacja o realizacji zadań Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu w 2020 roku.

2.     Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał.

3.     Tematy bieżące.

1.      Powiatowy lekarz Weterynarii.

 

kwiecień

 

 

1.        Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał.

2.       Tematy bieżące.

 

maj

 

1.        Raport o stanie powiatu .

2.       Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał.

3.       Tematy bieżące.

1.        Starosta Piski

2.       Sekretarz Powiatu

 

czerwiec

 

 

1.      Informacja dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie oraz realizacji zadań przez Komendę Powiatową Policji w 2020 r.

2.     Informacja o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu i funkcjonowania sił ratowniczych w 2020 r.

3.     Okresowe sprawozdanie z działalności komisji.

4.     Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2021 roku.

5.      Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał.

6.     Tematy bieżące.

1.      Komendant Powiatowej Policji w Piszu.

2.     Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Piszu.

 

Plan pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Weterynarii, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa, Obronności , Komunikacji i Drogownictwa na I półrocze 2021 r. został uchwalony na posiedzeniu komisji w dniu 28 grudnia 2020 r. jednogłośnie 4 głosami za. W głosowaniu nie brało udziału 2 radnych.

Na podstawie § 45 ust. 2 Statutu Powiatu Rada Powiatu Pisz zatwierdza plan pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Weterynarii, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa, Obronności, Komunikacji i Drogownictwa na I półrocze 2021r. głosami: : za 16 głosów, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się. W głosowaniu nie brał udziału 1 radny.

Data powstania: poniedziałek, 18 sty 2021 12:00
Data opublikowania: poniedziałek, 18 sty 2021 12:03
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 478 razy