BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z działalności Komisji

w II półroczu 2020 r.

Sprawozdanie

z działalności Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Weterynarii, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa, Obronności i Drogownictwa  Rady Powiatu Pisz

w II półroczu 2020 r.

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 1 posiedzenie w dniu 17 września 2020r.

Tematyka posiedzeń przedstawiała się następująco:

  1. Roczne sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie powiatu piskiego przez państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
  2. Informacja o stanie środowiska naturalnego na obszarze powiatu piskiego w 2019 roku.
  3. Sprawozdanie z realizacji planów i zadań przez PZD w Piszu, stan utrzymania i modernizacji dróg powiatowych za I półrocze 2020r. i zamierzenia na rok 2021.
  4. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał, informacji i sprawozdań:

a) roczne sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie powiatu piskiego przez państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

b) informację o stanie środowiska naturalnego na obszarze powiatu w 2019 roku,

c) sprawozdanie z realizacji planów i zadań przez Powiatowy Zarząd Dróg, stan utrzymania i modernizacji dróg powiatowych za I półrocze 2020roku i zamierzenia na rok 2021,

d) projekt uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej Nr 4655N – ul. Ogrodowa w Orzyszu, gm. Orzysz,

e) projekt uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej Nr 1841N  Wyszowate – Ublik, gm. Orzysz.

W obradach wzięli udział n/w goście:

  1. Edyta Polak – Sekretarz Powiatu,
  2. Irena Jatkowska – Przewodnicząca Rady Powiatu Pisz,
  3. Bożena Ziółkowska – WPNW Pisz,
  4. Leszek Skolimowski – Dyrektor PZD w Piszu,

Z wszystkich posiedzeń sporządzone zostały protokoły oraz opinie,  które znajdują się w biurze rady w teczce z posiedzeniami Komisji Ochrony Środowiska.

 

Przewodniczący Komisji

/-/

Dariusz Smakosz

Data powstania: poniedziałek, 18 sty 2021 11:55
Data opublikowania: poniedziałek, 18 sty 2021 11:59
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 maj 2024 09:59
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 554 razy