BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Zarządu Powiatu w Piszu zmieniająca uchwałę nr 88/78/2020 Zarządu Powiatu w Piszu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert (nieodpłatna pomoc prawna)

Uchwała nr 98/80/2020

 

Zarządu Powiatu w Piszu

 

z dnia 16 listopada 2020 r.

 

 

 

zmieniająca uchwałę nr 88/78/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27 października 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2021 roku

 

 

 

            Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Piszu uchwala, co następuje:

 

1.

 

Zmianie ulega § 2 uchwały nr 88/78/2020 z dnia 27 października 2020 r., który otrzymuje brzmienie: W skład komisji konkursowej wchodzą:

 

   • Aneta Ofman – przedstawiciel Zarządu Powiatu w Piszu

 

  • Elżbieta Czaporowska – przedstawiciel Zarządu Powiatu w Piszu

 

  • Maciej Jasiński – przedstawiciel Zarządu Powiatu w Piszu

 

  • Justyna Żurawska – przedstawiciel Zarządu Powiatu w Piszu

 

  • Anna Stachelek– przedstawiciel Zarządu Powiatu w Piszu

 

  • Mateusz Szkaradziński – przedstawiciel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Piskiemu

 

 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu.

 

 

 

Starosta Piski /-/ mgr Andrzej Nowicki

 

 

Data powstania: czwartek, 19 lis 2020 13:33
Data opublikowania: czwartek, 19 lis 2020 14:43
Opublikował(a): Elżbieta Czaporowska
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 820 razy